Sociaal woonakkoord Waterland getekend

Gemeente Waterland en de woningcorporaties Intermaris, Wooncompagnie en Woonzorg Nederland ondertekenden op 30 april het sociaal woonakkoord Waterland 2030.

Prominent in het woonakkoord staan duidelijke onderlinge afspraken en een hechtere samenwerking tussen de
gemeente en de woningcorporaties. Het doel is om samen voldoende betaalbare woningen te realiseren binnen de gemeente Waterland.

De ambitie van gemeente Waterland voor de komende acht tot tien jaar is groot. Minimaal 600 nieuwe sociale
huurwoningen en 600 woningen voor mensen met middeninkomens. De corporaties leggen zich nu vast om hieraan bij te dragen. Wooncompagnie door de uitbreiding van woningen binnen de gehele gemeente en Intermaris in Monnickendam. Ook gaan de partijen nog in 2024 met elkaar aan de slag om naast de hoeveelheid woningen ook te zorgen voor een gevarieerd aanbod en het verbeteren van de leefbaarheid van buurten.

Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris, is blij met het woonakkoord. “Wij kijken ernaar uit om het aanbod van sociale huurwoningen uit te breiden in deze mooie gemeente. Door samen de uitdaging aan te gaan om geschikte locaties te vinden, waar we duurzame woningen kunnen bouwen voor mensen die minder te besteden hebben.”

Stefan van Schaik, directeur-bestuurder Wooncompagnie: ‘In Waterland is een enorm tekort aan betaalbare woningen. Wooncompagnie werkt vol overtuiging mee aan het gemeentelijke beleid om het aandeel sociaal en betaalbaar binnen de nieuwbouwproductie omhoog te brengen. Samen met de gemeente zetten we de schouders onder deze opgave.’

Eerder heeft gemeente Waterland met de Woonzorgvisie 2023-2028 en een nieuwe Nota Grondbeleid de basis gelegd voor het bouwen van voldoende en geschikte woningen voor bijvoorbeeld ouderen en inwoners met behoefte aan zorg.

Wethouder Wonen, Ton van Nieuwkerk: `Met de woonzorgvisie hebben we eerder al een mooie eerste stap gezet. Het nieuwe sociaal woonakkoord is een mooie aanvulling. Dit akkoord zorgt ervoor dat alle partijen zich tot het uiterste inspannen en een stapje extra zetten om de woningbouwambitie te realiseren. Met deze bouwstenen heb ik er alle vertrouwen in dat het gaat lukken!´