Ik heb een klacht

Wat verstaan we onder een klacht?
We spreken van een klacht als u niet tevreden bent over de manier waarop Wooncompagnie gehandeld heeft.  Klachten hebben betrekking op algemene zaken, zoals:
- het niet nakomen van afspraken;
- het handelen van medewerkers;
- de kwaliteit van werkzaamheden die door ons of in opdracht van ons zijn uitgevoerd;
- het niet (juist) volgen van procedures;

Ben je het niet eens met de afhandeling van je klacht? Lees hier wat je dan kunt doen.

Eén geschillencommissie voor alle huurders uit Noord-Holland-Noord

Wij vinden het belangrijk dat je zorgeloos woont. En zorgeloos wonen, dat regel je samen. Dus zijn er problemen? Dan doen we er alles aan om die met elkaar op te lossen. Het kan voorkomen dat we er samen toch niet uitkomen. In zo’n bijzonder geval kunnen huurders een klacht indienen bij de geschillencommissie. Er is één geschillencommissie voor alle huurders van de woningcorporaties in Noord-Holland Noord: de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord.

Wat doet de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?
Een klacht wordt door de huurder altijd eerst voorgelegd aan de corporatie. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht of de uitkomst, dan kun je jouw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. De geschillencommissie beoordeelt klachten van huurders en brengt vervolgens een onafhankelijk advies uit aan de woningcorporatie. Met dit advies kan de klacht worden opgelost. Het advies kan voor de corporatie ook aanleiding zijn om bepaalde zaken in de toekomst anders te doen. Zo werken we met elkaar aan een nog betere dienstverlening.

Wie maken deel uit van de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?
De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en uit leden die zijn voorgedragen door de huurdersorganisaties en uit leden die zijn voorgedragen door de woningcorporaties. De commissieleden zijn onafhankelijk, onpartijdig en maatschappelijk betrokken: ze weten wat er speelt in de samenleving en vinden het belangrijk dat we met elkaar zo aangenaam mogelijk wonen en leven.

Je hebt een klacht. Wat nu?
Een klacht bij de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord dien je in per e-mail of per post. Je geeft duidelijk aan wat er aan de hand is en onderbouwt de klacht eventueel met documenten of beeldmateriaal. Als de klacht in behandeling kan worden genomen dan krijg je een uitnodiging om deel te nemen aan een hoorzitting. Je kunt je tijdens de zitting laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een ander persoon. Jouw klacht wordt kosteloos behandeld en je kunt deze altijd weer intrekken. De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een klacht zijn:

  • een klacht mag niet later dan een jaar na het ontstaan van de klacht worden ingediend;
  • een klacht mag niet anoniem ingediend worden of discriminerend van aard zijn;
  • uit de klacht moet duidelijk zijn wat de corporatie wordt verweten;
  • klachten waar volgens de wet alleen een rechter of de huurcommissie over mogen oordelen, zullen niet in behandeling worden genomen;
  • de corporatie moet voldoende in de gelegenheid zijn geweest om de klacht op te lossen;
  • de klager moet zelf belang hebben bij het oplossen van de klacht;
  • een klacht mag niet al eerder aan een andere onafhankelijke instantie zijn voorgelegd;
  • een klacht mag niet al eerder door de geschillencommissie zijn behandeld en voorzien van een advies, ook als de corporatie besloten heeft van het advies af te wijken.

Het volledige overzicht van voorwaarden vindt u in het klachtenreglement.

Hoe verloopt de procedure?
Binnen twee weken nadat je de klacht hebt ingediend, krijg je van de geschillencommissie bericht. De commissie laat weten of je klacht in behandeling kan worden genomen. Is dat het geval? Dan wordt je binnen drie weken na ontvangst van alle relevante informatie, uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens die hoorzitting kun je jouw verhaal doen. Ook de woningcorporatie komt aan het woord. De hoorzitting is besloten en anoniem: je klacht en persoonlijke gegevens blijven dus binnenskamers. De commissie geeft, op basis van alle verstrekte informatie, een onafhankelijk advies aan de corporatie. Uiteraard ontvang jij ook een exemplaar van het advies. 

Een klacht indienen?
U kunt uw schriftelijke klacht opsturen naar:
Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord
Antwoordnummer 521
1800 VB Alkmaar
(een postzegel is niet nodig)

De klacht kun je per e-mail versturen naar: geschillencommissieNHN@gmail.com