Resultaten Burgerberaad Zaanstreek-Waterland

Iets meer dan een jaar geleden startte het Burgerberaad over de toekomst van Wonen in Zaanstreek-Waterland met ruim 300 bewoners uit de regio. Dit werd bezegeld met een Burgerakkoord, gevuld met meer dan 30 voorstellen over onder andere huisvesting, duurzaamheid en regelgeving. Het Burgerakkoord werd aangeboden aan de Wooncoalitie, bestaande uit gemeenten, woningcorporaties en andere belanghebbenden. Zij beloofden om de inhoud van het Burgerakkoord serieus te nemen en waar mogelijk te verwerken in beleid. Een jaar later is het tijd om de balans op te maken.

Veel van de onderwerpen uit het Burgerakkoord vonden hun plek in de prestatieafspraken tussen de gemeenten, woningcorporaties en huurdersverenigingen. Daarin worden punten benoemd zoals gemengde wijken, aandacht voor duurzame nieuwbouw en betaalbare woningen.

Een proces van de lange adem
Wel is het tot nu toe nog lastig om de resultaten van het Burgerakkoord echt zichtbaar te maken. Namens het Burgerberaad is er een klankbordgroep van betrokken inwoners uit de regio die monitort hoe het Burgerakkoord wordt uitgewerkt in beleid of initiatieven. Ruth van der Hilst geeft namens de klankbordgroep aan dat het dit eerste jaar wel zoeken was. “Prestatieafspraken vormen een goede basis, maar zijn wel nog heel abstract. Mogelijke ontwikkelingen op het gebied van coöperatieve woonvormen en  (stimuleren van) doorstroming op de woningmarkt hebben onze bijzondere aandacht. We kijken er naar uit om dit om te zetten naar concrete initiatieven. Het is een proces van de lange adem, maar ik heb vertrouwen in de uitkomst.”

Van papier naar praktijk
Twee voorbeelden waar de invloed van het Burgerakkoord zich kan laten gelden zijn het samenwerkingsprogramma G’Oud (voor goed ouder worden) en de NH Bouwstroom (voor sneller en duurzaam bouwen). “De uitnodiging om bij deze initiatieven aan te sluiten, nemen we graag aan.” aldus Ruth.  “Maar eerst komt er nog een laatste bijeenkomst met alle deelnemers aan het Burgerberaad. Dan staan we stil bij de behaalde resultaten en kijken we naar de uitdagingen die voor ons liggen.”

Over het Burgerberaad Wonen in Zaanstreek Waterland
Het Burgerberaad Wonen in Zaanstreek Waterland is georganiseerd door woningcorporaties uit de regio, samen met gemeenten Zaanstad, Purmerend en Wormerland en andere belanghebbenden, onder begeleiding van stichting G1000. Zij vroegen inwoners uit de regio om mee te denken over de vraag: hoe ziet de toekomst van wonen in Zaanstreek-Waterland er uit? Op g1000zaanstreekwaterland.nl staat meer informatie over dit Burgerberaad.