Wet goed verhuurderschap: jouw rechten en plichten bij het huren van een woning

Je hebt met ons een huurcontract voor woonruimte. Bij dit huurcontract horen de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan alle afspraken over het gebruik van je woning. Op deze pagina lees je extra algemene informatie over je rechten en plichten als huurder van de woning

Wonen en gebruik

Je huurt je woning om erin te wonen. Gebruik het alleen als huis, niet voor andere activiteiten, tenzij we je hiervoor schriftelijk toestemming geven. Je mag je huis niet gebruiken voor een bedrijf. Thuiswerken mag, zolang het je buren of omwonenden niet stoort.

Je woont zelf in je gehuurde woning. Deze woning is je hoofdverblijf. Dat betekent dat je hier woont en geen een andere woning hebt waar je voor langere tijd woont. Je mag niet iemand anders in de woning laten wonen, behalve je partner of je nog thuiswonende kinderen. Wil je tijdelijk iemand anders in je woning laten wonen? Vraag dan eerst onze schriftelijke toestemming. Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag vind je hier.

Wil je een kamer verhuren? Ook daarvoor heb je toestemming. Neem contact met ons op voor meer informatie. Woon je in Purmerend? Dan vind je je hier meer informatie.

Als we signalen ontvangen dat je mogelijk niet meer in je woning woont, vragen we je om uitleg. Dit geldt ook als we merken dat je voor een langere periode ergens anders woont. Je moet feiten en omstandigheden kunnen aantonen waaruit blijkt dat je nog wel in je woning woont. Stellen wij vast dat je zelf niet meer in je woning woont? Dan vragen wij de rechter het huurcontract te beëindigen. We kunnen de woning dan toewijzen aan iemand anders die een woning zoekt.

Inschrijving bij de gemeente

Schrijf je in bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente zolang je de woning van ons huurt. Als de huur stopt, moet je je weer uitschrijven bij de gemeente.

Toegang tot de woning

Wij mogen je woning niet betreden zonder je toestemming, behalve bij noodsituaties. Bijvoorbeeld als er een gaslek is, een brand of een gesprongen waterleiding op een moment dat je niet thuis bent.

Je moet ons binnen laten als:

  • we dringende werkzaamheden (onderhoud en inspecties) moeten uitvoeren
  • we je woning gaan renoveren en we je daarvoor een redelijk voorstel hebben gedaan
  • je medewerking nodig is voor werkzaamheden bij je buren
  • een bezichtiging gepland is voor verkoop of nieuwe verhuur.

Verschillende soorten huurcontracten

Wooncompagnie gebruikt alleen vaste huurcontracten. Hierbij is geen einddatum afgesproken. Wil je je huurcontract beëindigen? Dan moet je deze opzeggen. Ook Wooncompagnie kan dit soms doen. Meer daarover lees je op de website van rijksoverheid.

Ieder jaar mag de huur worden verhoogd. De minister stelt jaarlijks vast met hoeveel procent dit mag. De maximaal redelijke huurprijs kun je hier controleren. Let op: het gaat om de kale huurprijs. Dit is zonder servicekosten.

Onderhoud

We repareren gebreken aan je woning als je dat vraagt. Kleine reparaties zijn voor jouw rekening, tenzij je een Service Abonnement hebt.

In de volgende situaties hoeven we de gebreken niet te repareren:

  • Het gebrek is door jouw schuld ontstaan
  • Het gaat om kleine en eenvoudige herstellingen die voor je rekening komen
  • Het onmogelijk is om het gebrek te repareren
  • De reparatie te duur is en het niet is redelijk om herstel of vervanging te vragen.

Zijn er problemen die je niet zelf kunt oplossen? Laat het ons via dit formulier weten.

Voor spoedreparaties bel je ons direct via 088 17 18 190. Ook buiten kantooruren kun je met dit telefoonnummer bellen. Onze meldkamer neemt je reparatie in behandeling.

Meer informatie over onderhoud informatie vind je op de website van Rijksoverheid.

Zelf klussen

Soms wil je wat veranderen aan je woning. Daar geeft Wooncompagnie graag de ruimte voor. Wel zijn er een aantal spelregels. En voor sommige klussen heb je vooraf toestemming van ons nodig. Meer informatie lees je hier.

Zelf onderhoud je de veranderingen die je zelf hebt toegevoegd aan de woning. We noemen dit Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s). Heb je iets toegevoegd aan je woning zonder onze toestemming? Dan moet je het mogelijk weer weghalen als wij daarom vragen.

Klachten en geschillen

Wij doen ons best voor je. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over ons en je ons dat wil vertellen. Ook kan het gebeuren dat wij met je van mening verschillen over een belangrijk onderwerp. In beide gevallen kun je je klacht hier melden.

Komen we er samen niet uit? Dan kun je terecht bij andere organisaties:

  • Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord: Dit is een speciale onafhankelijke klachtencommissie die klachten over onze dienstverlening behandelt. Meer informatie vind je hier.
  • Gemeente: Sinds 1 januari 2024 heeft elke gemeente een meldpunt voor klachten over verhuurders of verhuurbemiddelaars. Iedere huurder kan daar terecht. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het meldpunt van jouw gemeente:

 

Kantonrechter/huurcommissie

In een aantal gevallen kun je ook naar de huurcommissie of de kantonrechter gaan. Via deze link vind je meer informatie.